Ценности

За компанията

Ние допринасяме за устойчивото развитие на обществото и бизнеса. Пълноценен живот, пълноценни взаимоотношения, печеливши инвестиции.

Trainer.BG е консорциум от експерти в областта на обучението, обединени от желанието за развитие на хората и бизнес средата.

Обучителните програми на Trainer.BG помагат на служителите в организациите да се справят с предизвикателствата на работното място, да овладеят нови модели на поведение и така да станат по-гъвкави и по-успешни в постоянно променящата се бизнес среда.

През нашите обучения ежегодно преминават над хиляда души, защото сме предпочитан партньор за учебни мероприятия с различен мащаб и насоченост.

Препоръки


I would like to express my
gratitude to all these young
practitioners from Trainer.BG,
who brought all their
enthusiasm and effort to
serve our needs as an
organisation
in terms of fostering a
tean-oriented culture,
and participative
management practicie.
Vladimir Nikolov/C3i Europe
Високо ценим положител-
ната оценка от всички участ-
ници в обучението,която няма-
ше да бъде факт без участие-
то на екипа на Trainer.BG
и сме сигурни, че в бъдеще
ще имаме общи проекти.
Любомир Стоянов/Слайдс.БГ ЕООД

Когато Trainer.BG вършат
нещо или го правят както
трябва, или въобще не го.
започват. Дават много
повече, отколкото се изисква,
за да постигнат необходимия
резултат.
Галина Шекерова/AIESEC Bulgaria
All of the activities facilitated by
TRAINER.BG in both events were
performed with care and required
professionalism.
Vladimir Nikolov/c3i Europe
Екипът на Trainer.BG се
отличи с професионално
отношение към поставените
цели, подходи методически
към изпълнението на
задачите и заслужи
гласуваното доверие
от страна на нашата фирма.
Любомир Стоянов/Слайдс.БГ ЕООД

Ценности

Ефективност

Работим бързо, ориентирани сме към постигането на резултата с оптимални средства.

Иновации.

Стремим се да създаваме нови решения, адаптирани изцяло към нуждите на клиента.

Устойчивост

Предлагаме консултиране и работим за дълготрайни резултати.