Умения за работа в екип


Умения за работа в екип

Създаването на екип, участието в екип и развиването на екипните членове е предизвикателна задача, която може да донесе огромни ползи, ако се следват някои насоки.

За кого е подходящ?

 • Ръководители на екипи
 • Новосформирани екипи
 • Работни групи
 • Проектни екипи

  Продължителност:

  • Изготвяме програми с различна продължителност според целта на обучението и размера на групата.

 • Следващи обучения

  Дата: Очквайте
  Тема:
  Начало:
  Продължителност:
  Заявка


  Ключови аспекти:

 • Фази на развитие на екипа
 • Екипни роли
 • Сформиране на екипи
 • Разпределяне на задачи
 • Управление на създадени екипи

 •