Социална интелигентност


Социална интелигентност

Как реагираме в различни социални ситуации, за да бъдем пълноценен член на обществото.

Етикет и маниери

 • Как да се държим в определени ситуации и защо.
 • Откъде произлиза етикета и как се изменя в различните контексти.
 • Бизнес-етикет.
 • Светски събития.
 • Романтично общуване.

  Стайлинг

 • Външният вид като фактор за общуване.
 • Избор на подходящо облекло и аксесоари, според събитието и имиджа.

 • Следващи обучения

  Дата: Очквайте
  Тема:
  Начало:
  Продължителност:
  Записване


  Обществото преди и днес

 • Възникване и промяна на социалните норми
 • Кога е допустимо да се нарушават
 • Расизъм, сексизъм, феминизъм и други културни и социални течения и феномени

 •