Управление на проекти


Управление на проекти

Умения за планиране, организиране, подсигуряване, управление и контрол на ресурси за постигане на определена цел.

Ключови аспекти:

  • Подходи към проекта
  • Фази на развитие и ключови аспекти
  • Инструменти за проектно планиране и организиране
  • Бюджетиране и оптимизиране на ресурсите
  • Събиране на подходящ екип

    Продължителност:

    • Изготвяме програми с различна продължителност според целта на обучението и размера на групата.

Следващи обучения

Дата: Очквайте
Тема:
Начало:
Продължителност:
Заявка