Решаване на проблеми


Решаване на проблеми

Набор от умения и инструменти за намиране ad-hoc решения на специфични проблеми, и прилагагане на програми за действие.

Ключови аспекти:

  • Анализ на ситуацията
  • Анализ на проблема
  • Генериране и оценка на възможности за решение
  • Методи за вземане на решение
  • Предвиждане на потенциални проблеми и възможности

    Продължителност:

    • Изготвяме програми с различна продължителност според целта на обучението и размера на групата.

Следващи обучения

Дата: Очквайте
Тема:
Начало:
Продължителност:
Заявка