Първи стъпки към щастието


Първи стъпки към щастието

Семинарът има за цел да се премахнат стреса и напрежението, причинени от заучени отрицателни модели на мислене. Участниците имат възможност да възприемат по-продуктивно и жизнерадостно отношение към ситуациите в ежедневието. Представят се техники за промяна на начина на мислене.

Ключови аспекти

  • Какви могат да бъдат негативните модели на мислене.
  • Какво е въздействието на негативните мисли в ежедневието
  • Как бързо и ефективно да регистрираме непродуктивните мисли.
  • Как да мислим положително – реалистично и продуктивно
  • Как да променим отношението си към ситуации предизвикащи неприятни емоции и огричаващи мисли.
  • Как да бъдем уверени и да постигаме своите цели

За положителното мислене

  • Положителното мислене е отношение към живота, при което ни е сме своята най-уверена, жизнерадостна и продуктивна същност. Отнасяме се с разбиране към всяка ситуация, предизвикваща отрицателни мисли и чувства. Разглеждаме с нужното внимание отрицателните мисли, причиняващи стрес и напрежение, които потискат личностния потенциал. Знаем, че смущаващите ни негативни мисли са следствие от заучен модел на мислене, който е базиран на неоснователни страхове и притеснения. При положителното мислене ние сме наясно със собствените ни възможности . То няма нищо общо с наивно възприемане на действителността, което в последствие би причиноло повече главоболие и негативизъм.