Невербална Комуникация


Невербална Комуникация

Ако сте искали да разберете какво означават дадени жестове и как да разбираме без думи дали някой ни харесва, дали е искрен, дали е заинтересован, този семинар е точно за вас!

По-голямата част от информацията, която предаваме на останалия свят, е невербална

  • Език на жестовете, позицията на тялото, начинът по който сме облечени, разстоянието на което заставаме, тонът на гласа ни - всичко това носи информация за нас.
  • Искаме или не искаме, често невербално общуваме много по-силно, отколкото вербално затова е полезно да осъзнаваме какво прави тялото ни и какво казва това на околните.

    Продължителност:

    • Изготвяме програми с различна продължителност според целта на обучението и размера на групата.

Ключови аспекти:

  • Какви са елементите на невербалната комуникация, за които да следим
  • Как се проявяват различните емоции
  • Как да отличаваме искреност от неискреност

  •