Академия за аристократичност на духа


Академия за аристократичност на духа

Създаване, развитие и проявление на пълноценни личности по класическия аристократичен модел, който и днес диктува поведението във висшите социални кръгове. Елитът, така необходим на всяко общество, следва да се отличава по определен начин, носейки белезите на изискано, културно, високо-организирано, възпитано отбрано общество.

Основни направления:

  • Духовно (в широк смисъл) развитие на личността
  • Смирение, скромност, учтивост, ефективност.
  • Обща култура, изкуство, вкус.
  • Творчески, културни, спортни занимания за обогатяване културата, личността.

Продължителност:

  • Изготвяме програми с различна продължителност според целта на обучението и размера на групата.

Следващи обучения

Дата: Очквайте
Тема:
Начало:
Продължителност: