Невро-лингвистично програмиране


Невролингвистично програмиране (НЛП)

Подход за изследване и прилагане на полезни практики в общуването.

Ключови аспекти

 • Изграждане на доверие между събеседниците.
 • Управление на вътрешните ни ресурси според целите.
 • Използване на любопитството като начин за справяне с конфликти.

  Продължителност:

  • Изготвяме програми с различна продължителност според целта на обучението и размера на групата.

 • Следващи обучения

  Дата: Очквайте
  Тема:
  Начало:
  Продължителност:
  Записване


  Ключови аспекти:

 • Какви са елементите на невербалната комуникация, за които да следим
 • Как се проявяват различните емоции
 • Как да отличаваме искреност от неискреност

 •