Умения за водене на преговори


Умения за водене на преговори

Повишаване на способностите при преговаряне с цел извличане на възможно най-добра, дългосрочна полза и спечелване на партньорство.

За кого е подходящ?

Тренингът е насочен към служители, работещи с клиенти и осъществяващи преговори и продажби.

Продължителност:

  • Изготвяме програми с различна продължителност според целта на обучението и размера на групата.

Следващи обучения

Дата: Очквайте
Тема:
Начало:
Продължителност:
Заявка


Ключови аспекти:

  • Поведение по време на преговори
  • Стилове на преговаряне
  • Стратегии за постигане на win-win ситуация

  •