Мисия

Мисия

Грижим се за инвестициите на нашите клиенти в обучение и развитие способностите и уменията на персонала.

Чрез подходящи обучения работим върху уменията за справяне с предизвикателствата в професионален и личен план.

Създаваме обучителна среда, чрез която участниците да се самоусъвършенстват, за да се представят по-добре в ситуации, които преди са ги затруднявали.

Поддържаме постоянно нарастваща база от знания и модели за организационно и личностно развитие и успех.

Препоръки

All of the activities facilitated by
TRAINER.BG in both events were
performed with care and required
professionalism.
Vladimir Nikolov/C3i Europe
Високо ценим положител-
ната оценка от всички участ-
ници в обучението,която няма-
ше да бъде факт без участие-
то на екипа на Trainer.BG
и сме сигурни, че в бъдеще
ще имаме общи проекти.
Любомир Стоянов/Слайдс.БГ ЕООД

Когато Trainer.BG вършат
нещо или го правят както
трябва, или въобще не го.
започват. Дават много
повече, отколкото се изисква,
за да постигнат необходимия
резултат.
Галина Шекерова/AIESEC Bulgaria

I would like to express my
gratitude to all these young
practitioners from Trainer.BG,
who brought all their
enthusiasm and effort to
serve our needs as an
organisation
in terms of fostering a
tean-oriented culture,
and participative
management practicie.
Vladimir Nikolov/c3i Europe
Екипът на Trainer.BG се
отличи с професионално
отношение към поставените
цели, подходи методически
към изпълнението на
задачите и заслужи
гласуваното доверие
от страна на нашата фирма.
Любомир Стоянов/Слайдс.БГ ЕООД

С какво сме различни?

Успешна методика

Работим по методиката „Учене чрез преживяване“ вместо скучни лекции. Така всеки участник получава най-доброто за себе си.

Оригиналност

Създаваме нови, уникални за пазара, формати на тренинг. Обученията ни се базират на съответната научна основа и са наша, оригинална разработка.

Откритост

Подхождаме открито и искрено към работата и проблемите и отстояваме позициите, които смятаме за правилни.