Лидерски и мениджърски умения


Лидерски и мениджърски умения

Лидерството е набор от умения, чрез които ръководителите създават дългосрочна стратегия и визия за развитие и привличат последователи.

За кого е подходящо обучението?

 • Ръководители на функционални екипи
 • Ръководители на проекти
 • Топ-мениджъри
 • Експертен персонал, очакващ повишение

  Продължителност:

  • Изготвяме програми с различна продължителност според целта на обучението и размера на групата.

 • Следващи обучения

  Дата: Очквайте
  Тема:
  Начало:
  Продължителност:
  Заявка


  Ключови аспекти:

 • Лидерски стилове
  Очертаване на различните стилове лидерство. Разглеждане на предимствата и недостатъците на всеки от тях в конкретни ситуации.
 • Разлика между мениджър и лидер
  Разбиране на същността на мениджмънта и лидерството в професионален и социален аспект.
 • Мотивиране
  Привличане на последователи и положително въздействие върху тяхната вътрешна мотивация.
 • Делегиране
  Работа на различни нива в йерархията, разделение на труда за повишаване на ефективността. Предимства и капани на делегирането.

 •