Свръхпродуктивно състояние - "FLOW"


Свръхпродуктивно състояние - "FLOW"

Понятието FLOW означава състояние на съзнанието, в което човек е абсолютно включен в дадена активност като по време на дейността той е изпълнен с енергия и усещане за успех.

Семинарът представя:

  • Цялостен процес на контролирано въвеждане в състояние на свръхпродуктивност. Като резултат всеки участник ще знае какви стъпки би следвало да предприеме, за да подсигури извикване на това състояние и ще усвои техники, които да подпомогнат справянето с непродуктивни физически и психически състояния.

    Продължителност:

    • Изготвяме програми с различна продължителност според целта на обучението и размера на групата.