Емоционална интелигентност


Емоционална интелигентност

Семинарът извежда чрез интерактивни занимания основните теоретични постановки на психологическия конструкт Емоционална интелигентност и предлага няколко техники за управление на нашите и разбиране на чуждите емоции.

Какво представлява Емоционалната интелигентност:

  • Емоционалната интелигентност изразява способността да разбираме и управляваме своите емоции и тези на останалите хора. Тъй като живеем в свят на емоции, конфликти, спонтанни решения, стрес, все по-важно става себепознанието - познанието на собствените чувства, причините за тях и начинът за по-успешното справяне с тях.

Още по темата

  • Има много да се каже за емоциите - техният произход и как те взаимодействат с мисленето ни. Мислите ли пораждат емоции, емоциите пораждат ли мисли? И в крайна сметка как се отразява всичко това на поведението? Може ли да бъде контролирано и трябва ли? Ако да - в какви ситуации би било полезно? В какви би било опасно?