Emotional Freedom Technique


Техника за емоционална свобода (EFT)

EFT е бързодействаща, лесна за усвояване и резултатна съвременна техника за преодоляване на психични и психо-соматични проблеми, както и за поддържане на доброто физическо и емоционално състояние.

Ключови аспекти

    EFT представлява ефективна комбинация от древното лечителско изкуство на изтока и съвременни достижения на психологията и невро-психологията. Прилага се успешно за преодоляване на различни травми, страхове, вътрешни ограничения и противоречия, както и неефективни модели на мислене и поведение.

Какви са резултатите

    EFT работи за повишаване на концентрацията, самооценката и контрола над емоциите, за ускоряване възстановителните процеси по време и след боледуване, за повишаване на личната ефективност в различни сфери от живота - работа, спорт, взаимоотношения. Работата с тази техника дава резултати при тревожност, безсъние, страхове и фобии, травматични спомени и преодоляване на зависимости от различен характер.