Ефективно мислене


Ефективно мислене

Програма за повишаване ефективността на мисленето, аналитичния потенциал и творческите способности. Работи се с практическо прилагане на техниките и менторство от страна на водещите.

Творческо мислене

 • Кое мислене води до идеи;
 • Подходи за креативност, които намираме у най-великите умове на човечеството;
 • Техники за намиране на незабелязани досега решения, оригинални и новаторски идеи;
 • Способи за реализация на новаторските идеи.

Критично мислене

 • Оценка на идеите и проблемите
 • Откриване на грешки в концепциите
 • Поставяне на приоритети според важността и характеристиките на проблемите
 • Вземане на възможно най-адекватното решение на база достъпната информация
 • Влияние на емоциите и разума при вземане на решения

Аналитично мислене

 • Да се научим безпогрешно да откриваме и идентифицираме:
  - проблемите
  - причините за възникването им
  - решенията им
  - последствията от решенията
 • Да се научим да строим ефективни и устойчиви модели на своите идеи, концепции.
 • Да взимаме информирани решения.