Ефективно учене


Ефективно учене

Високи учебни резултати и продуктивна нагласа за учене. Практическо приложение на техники за запаметяване, креативност, водене на записки, четене и други.

За кого е подходящо:

 • Студенти и ученици, които искат да подобрят уменията си за учене
 • Работещи, които имат нужда да организират по-добре информацията, с която работят
 • Всеки, който иска да подобри навиците си за учене
 • Препоръчителна възраст: над 14 години
 • Продължителност: 8 модула по 2 астрономически часа
 • Всеки месец се организират срещи, с участниците от обучението, на които се учат нови техники и се упражняват старите.

  Резултати
 • Подобрявате способностите си за възприемане на информацията, запаметяване и систематизиране на знанията
 • Помните чужди думи и термини с лекота
 • Извличате най-същественото само с един прочит на писмен текст
 • Достигате до най-подходящия за вас начин за водене на записки
 • Успявате да се привеждате в подходящ, продуктивен режим на работа
 • Научавате стратегии за справяне с разсейването
 • Поставяте ефективни цели и приоритети при големи обеми от работа
 • Познавате стила на учене, възприемане и запаметяване и можете да адаптирате информацията по най-лесния за Вас начин
 • Разбирате как се учим, как работи човешкия мозък, как се възприема информацията, как се запаметява и т.н
 • Научавате достатъчно японски език, че да се справите без притеснение с основно общуване и пазаруване в Токио. Успявате да го постигнете само за два часа, благодарение на техниките от курса.
 • Странични ефекти от обучението
 • Приятелите ви гледат странно, защото не се оплаквате от учебните си задължения.
 • Става ви смешно, когато останалите обсъждат трудности в ученето по даден предмет.
 • Никой не желае да взима записки от вас, защото не пишете "както всички останали".
 • Радвате се повече на живота и с усмивка посрещате ученето, а това буди подозрения.
 • Започвате да печелите странни басове, когато ви предизвикат с "На бас, че това няма да го запомниш от първия път!"
 • Изпитвате нарастващо желание да подпомагате преподавателите си и да им давате съвети как да преподават по-добре.
 • Предимства на дълготрайния формат
  • Целта на обучението по ефективно учене е трайна промяна на учебните нагласи и навици към по-добро. Знаем, че интензивните (еднодневни и двудневни) семинари имат краткотраен ефект и могат да послужат за информиране и мотивиране, но за да има дълготрайни, сигурни резултати, се изискват дълготрайни, последователни усилия.
  • Всеки има нужда от време, в което наученото да улегне и да се трансформира в трайни знания, умения или навици.
  • Ето защо структурираме учебните занятия в продължителен период от време, давайки на участниците възможност цял месец да прилагат и упражняват различните методи за ефективно учене.
  • След това организираме ежемесечни срещи, за затвърждаване на придобитите умения, за обмяна на опит и за преодоляване на възникнали трудности.
  • По този начин наученото остава, изграждат се навици и се дава достатъчно време на всеки да пригоди техниките към своя предпочитан начин на учене.
 • Снимка от курса

  Модули и теми:

 • Цели и учебни резултати
 • Водене на записки
 • Памет
 • Ефективно четене
 • Стилове на учене
 • Самоорганизация, самомотивация

  В рамките на два часа, използвайки техниките от курса, ще успеем да:

 • Овладеем речников запас от 50 думи за оцеляване в Япония
 • Говорим свободно, запознаваме се, пазаруваме
 • Овладеем основни граматически конструкции
 • Да се позабавляваме и като бонус да научим интересни неща за една древна, чужда култура
 • Запишете се