Креативност


Креативност

Умения за индивидуално и групово генериране на идеи и намиране на иновативни решения. Ефективни техники, проявяващи креативния потенциал отвъд пределите на линейното мислене.

За кого?

Курсът е подходящ за хора и работни екипи желаещи да:

 • Стимулират разгръщането на творческия си потенциал.
 • Използват креативността си за постигане на успехи и постижения в работата.
 • Повишат ефективността на индивидуалното и груповото генериране на идеи.
 • Развият умения за откриване на различни алтернативи за действие.
 • Намират решения отвъд линейното логическо мислене.
 • Повишат продуктивността в създаването на продукти и поставянето на цели.
 • Научат ефективни техники за творческо и иновативно мислене.
 • Създадат атмосфера благоприятстваща творческия процес у дома и на работното място.
 • Се запознаят с актуалните изследвания относно креативността.
 • Увеличат благополучието си чрез въображение и творчески начин на живот.

 • Защо?

  Светът постоянно се развива и променя. За да бъде успешен в ежедневната несигурност, човек трябва да е готов да решава проблеми и да открива иновативни възможности за действие. Най-подходящия инструмент за изпълнението на тази задача е креативността – умение, обявено първо по необходимост, за хора желаещи да реализират себе си в личностен и кариерен план. Креативността е семето, от което понивкат най-благодатните житейски плодове – успехът и радостта.