Умения за справяне с конфликти


Умения за справяне с конфликти

Конфликтите са неотменна част от всяко общуване. Сблъсък на мнения, несъответствия в схващането или друг тип неразбирателство може да са причина за влошаване на взаимоотношенията. Когато съществува вероятност за конфликт или той вече е назрял има стъпки, които можем да предприемем, за да осигурим за положителната развръзка.

За кого е подходящ?

Тренингът е насочен към служители от всички нива в йерархията, желаещи да постигнат по-гладко общуване и да минимизират вероятността от конфликти в професионален и личен аспект.

Продължителност:

  • Изготвяме програми с различна продължителност според целта на обучението и размера на групата.

Следващи обучения

Дата: Очквайте
Тема:
Начало:
Продължителност:
Заявка


Ключови аспекти:

  • Поведение по време на конфликт
  • Фази на развитие на конфликта
  • Причини за конфликтите
  • Стратегии за справяне с конфликти

  •