Комуникативни умения


Комуникативни умения

По-добри лични и делови взаимоотношения с клиентите, колегите и партньорите.

За кого е подходящ?

 • Групово-динамичният тренинг по комуникативни умения е насочен към служители на всички нива в организациите, желаещи да изградят по-добри лични и делови взаимоотношения с клиентите, колегите и партньорите.

  Продължителност:

  • Изготвяме програми с различна продължителност според целта на обучението и размера на групата.

Следващи обучения

Дата: Очквайте
Тема:
Начало:
Продължителност:
Заявка


Усвояват се умения за:

 • даване и получаване на обратна връзка
 • споделяне на собствени преживявания
 • реакции спрямо изказванията на партньора
 • минимизиране на конфликтите
 • ефективно и коректно предаване на словесни и несловесни съобщения
 • утвърждаващо поведение и активно участие в дискусия

 •