Бизнес анализи


Бизнес анализи

Процес по анализ на реален бизнес модел в контролирана дискусионна среда. Дава възможност на участниците да изявят своето на аналитично, критично и креативно мислене.

Ключови аспекти:

  • Дискутиране на съществуващ бизнес модел
  • Критика и защита на модела
  • Насоки за развитие и подобряване

    Продължителност:

    • Изготвяме програми с различна продължителност според целта на обучението и размера на групата.

Следващи обучения

Дата: Очквайте
Тема:
Начало:
Продължителност:
Заявка