Анализ - уроци по мислене


Анализ - уроци по мислене

Мисленето има определяща роля в живота като информационен процес, на който се основават в голяма степен решенията, разбиранията, процесите на научаване и пр. Ефективното мислене както и доброто осъзнаване на това как мислим за нещата, как работим с тях в ума си, как правим връзките между тях може да ни осигури конкурентно предимство, а и да ни помогне да разберем по-добре живота си.

Основни направления:

 • Аналитичен модел – формализационна рамка
 • Перцепционен цикъл: как функционира мисълта
 • Онтология – протоматерия на анализа
 • Как да анализираме на практика чрез:
  o Онтологичен състав
  o Формална таксономия
  o Семантични отношения
  o Семантична екстраполация
  o Онтологична матрица
  o Семантичен проектен клас
  o Имплементация на онтологични примитиви
  o Процедурна онтология
  o Онтологична интелигентност

Продължителност:

 • Изготвяме програми с различна продължителност според целта на обучението и размера на групата.

Следващи обучения

Дата: Очквайте
Тема:
Начало:
Продължителност: