Екип
Водещите, с които работим, са базови специалисти в Софийски Университет, преподаватели в НБУ и водещи лекции на студенти в УНСС, Технически университет, Свищовската академия и Югозападен университет. Всеки член на екипа на Trainer.BG има нужните квалификация и опит в определена сфера. Работата ни с компании с голям и малък мащаб, студенти, ученици, широка аудитория, прави опита ни разнообразен и пълноценен.

Веселина Цветкова

Магистър по психология с дългогодишен опит в областта на психологичното консултиране и психотерапията. Повече от 10 години е работила като клиничен психолог. През 2010г. създава Център за интегрално развитие „Култура Природа Движение”, където предлага психологично консултиране и семинари за личностно развитие.

Основна област на нейните интереси е постигането на това развитие чрез преодоляване на лични травми, страхове, вътрешни граници и противоречия; чрез задълбочаване на познанието за себе си и свързване с нови ресурси; чрез овладяване на по-ефективни модели на мислене и поведение. В арсенала й от психологични техники са включени: Ориентирана към решения терапия, EMDR, Техники за емоционална свобода, Трансформативно дишане, Семейни констелации.

Алеся Иванова

Артист по душа, дипломиран инженер, дизайнер по призвание… и професия. Работи в рекламна агенция като графичен дизайнер. Участва в множество конкурси с индивидуални проекти, като има и немалко отличия.

Обича да прави лога. В свободното си време прави бижута от рециклирани материали. Предпочита нестандартните занимания, затова танцува танго и фламенко. От 2010г е в Trainer.BG – създава професионални слайдове и маркетинг кампании. Ко-водещ в семинари за дизайн на Trainer.BG и Ninja-presenter.

Хинка Станимирова

Психолог. Професионалната й страст е да изучава различни подходи за преодоляване на проблеми и стимулиране на човешкия потенциал и да търси универсалните принципи и техники, които работят във всички тях – от когнитивно-поведенческата психотерапия, ненасилствената комуникация през съвременните краткосрочни подходи, НЛП, включително и неврофизиологията, която стои зад позитивната промяна.

Професионалните й интереси намират своето естествено продължение в темата за емоционалната интелигентност, в която се задълбочава през последните години. В резултат, като магистърска теза, подпомагана от американски специалисти в сферата, тя разработва обучение за повишаване на личната емоционална интелигентност.

Емилия Цветкова

Дипломиран социолог. Работила в Център за интегрално развитие като консултант и водещ на семинари за личностно развитие. Сертифициран водещ на сесии по Трансформативно дишане и Дервиш йога, както и различни техники от енергийната психология, сред които EFT, Soul Detective Work и др.

Професионален опит в областта на индивидуалната и груповата работа, свързана с личностно развитие и себепознание. Основните й интереси са в областта на Интегралната психология и холистичния подход. В момента изучава Артистични психо-социални практики и се обучава за интегрален коуч.

Преслава Андреева

Магистър по психология, сертифицирана в областта на Ориентиран към решенията коучинг, подбор на персонал, управление на проекти по младежки програми, съдебни експертизи . Инструктор по йога на смеха. По настоящем се развива в сферата на човешките ресурси и кариерното развитие.

Интереси: личностно развитие, семинари, тиимбилдинги, духовни практики, хипноза , алтернативна медицина, приложни изкуства.

Мариян Гоцев

Аналитик, философ, програмист, собственик на софтуерна фирма. Мариян често се среща с интересни казуси, чието разрешение се крие в правилното анализиране и съобразяване с поставената задача. Вероятно този аспект от работата е довел до интереса към аналитичното мислене и философията.

От две години се включва активно в обучителните курсове на Trainer.bg като лектор по бизнес-анализ, аналитично мислене и социална интелигентност. Обича да присъства на различни социални прояви и да общува с нови хора.

Николай Димитров

Преподавател в НБУ, магистър психолог, организационен консултант, бизнес треньор, експерт по презентационни умения. Дипломиран треньор по групово-динамичен тренинг и център за оценка. Част от екипа на Trainer.BG, занимаващ се с обучения и презентации. Участвал е на десетки международни и български семинари на теми като личностно развитие, лидерски умения, комуникативни умения, междукултурни различия.

Работил е като експерт човешки ресурси, в сферата на обучението и развитието, както и управлението на проекти. Участвал е в изследвания на тема „Езикът на тялото”, включващи детайлен анализ на човешкото поведение и в частност невербалната комуникация.

Даниел Троев

Психолог, провеждащ консултации, носещи потенциала за личностна промяна, решаване на психосоматични проблеми и постигане на желани цели чрез проява на творчество. Преминал е обучения в „Краткосрочни подходи за работа с личностния потенциал“, "Unity in Duality", "Детски умения". Използва методи и техники от фокусирана към решения кратка терапия, НЛП, игрови психотренинг СИМОРОН, имро театър и bodywork практики.

Част от екипа на trainer.bg, занимаващ се с провеждане на консултации, водене на обучения и поддържане на социалните медии. Вярва, че всеки човек притежава потенциал за преодоляване на трудностите в живота. "Изкуството като начин на живот" е негово мото.