Проекти


Проекти

Инициативи, проекти, обучения, семинари, в които сме участвали.
2015

Обучение работа в екип


Бенефициент:АСВ
Основни акценти: Екипни роли, тежест на участие, политики за развитие.

Стайлинг


Бенефициент:Частни клиенти
Основни акценти:Стил, външен вид, маниери, присъствие, бекграунд.

Анализ


Бенефициент:Telerik Academy
Основни акценти: АФА, дефинитивност, формализационна рамка.

Fraud detection kit


Бенефициент:Telerik Academy
Основни акценти:Предпазване от заблуди, инструменти за манипулация.

Емоционална интелигентност


Бенефициент:Telerik Academy
Основни акценти: Емоции, чувства, лична психохигиена.

Импро


Бенефициент:Telerik Academy
Основни акценти:Творчество, спонтанност, лекота в общуването.

Решаване на конфликти


Бенефициент:Telerik Academy
Основни акценти: Теоретичен модел, елементи, стратегии.

Работа в екип


Бенефициент:Telerik Academy
Основни акценти:Екипни роли, симулация.

Комуникативни умения


Бенефициент:Telerik Academy
Основни акценти: Теоретичен модел, елементи, ефективност.

Креативност


Бенефициент:Telerik Academy
Основни акценти:Творчество, оригинални идеи.


2014

Презентационни умения


Бенефициент:Софтуни
Тема:Презентационни умения
Основни акценти: Сценична треска, контакт с аудиторията.

Презентационни умения и личностно развитие


Бенефициент:АСВ
Тема:Презентиране
Основни акценти:Сценична треска, структура.

Аналитични умения


Бенефициент:Софтуни
Тема:Анализ
Основни акценти: Основни аналитични примитиви.

Универсална аналитична матрица


Бенефициент:СофтУни
Тема:Общуване, стайлинг
Основни акценти: Онтологична матрица, таксономия.

Change management project


Бенефициент:ABB
Тема:Change management
Trainer.bg участва в първата част на проекта "Change management" на ABB Петрич.

Социални и аналитични умения


Бенефициент:СофтУни
Тема:Общуване, стайлинг
Основни акценти: Етикет, облекло, обща култура.

Летен университет


Бенефициент:НОСС
Тема:Социална и бизнес интелигентност
Основни акценти: Ключови елементи на етикета и протокола.

Дарик интервю


Организатор:Дарик радио
Тема:Етикет, Имидж (Линк)
Основни акценти: Етикет, маниери, правоговор, имидж.

Летен университет


Бенефициент:НОСС
Тема:Социална и бизнес интелигентност
Основни акценти: Ключови елементи на етикета и протокола.

Дарик интервю


Организатор:Дарик радио
Тема:Креативност и коучинг (Линк)
Основни акценти: Креативни практики, коучинг, организационно развитие.

Импровизация


Бенефициент:СУ
Тема:Импровизация на английски език.
Основни акценти: Импровизационен театър.

Импровизация


Бенефициент:СофтУни
Тема:Импро театър и общуване
Основни акценти: Аспекти на импровизацията.

Успешната личност


Бенефициент:СУ
Тема:Елементи на успешната личност
Основни акценти: Фактори, дефиниция, среда за успех.

Инвестиционни модели


Бенефициент:НБУ
Тема:Инвестиционни модели
Основни акценти: Поведенчески, аналитични модели при инвестиране.

Езикът на емоциите


Бенефициент:СУ
Тема:Емоционална интелигентност
Основни акценти: Емоции, рационален ум.

Креативност


Бенефициент:СУ
Тема:Разгръщане на творческия потенциал
Основни акценти: Креативност, техники, аспекти.

Ефективно учене


Бенефициент:СУ
Тема:Ефективно учене
Основни акценти: Мнемоника, мисловни карти, flow.

Импровизация


Бенефициент:СУ
Тема:Импро театър и общуване
Основни акценти: Аспекти на импровизацията.

Бизнес етикет


Бенефициент:УНСС
Тема:Етикет
Основни акценти: Етикет, протокол, стайлинг.

Бизнес интелигентност


Бенефициент:УНСС
Тема:Бизнес умения
Основни акценти: Инвестиционни и поведенчески стратегии.

Интервю и кариера


Бенефициент:НБУ
Тема:Добри практики при кандидатстване за работа
Основни акценти: Мотивационно писмо, CV, стайлинг.

Конференция


Бенефициент:Telerik Academy
Тема:Умения за общуване
Основни акценти: Конфликти, увереност, стрес, характер, прокативност.

Емоционална интелигентност


Бенефициент:Telerik Academy
Тема:Овладяване собствени и чужди емоции
Основни акценти: Емоции, настроение, конфликти, асертивност.

Импровизация


Бенефициент:СУ
Тема:Импровизационен театър
Основни акценти: Спонтанност, бърза реакция, забавление.

Презентационни умения


Бенефициент:Telerik Academy
Тема:Водене на публична реч
Основни акценти: Структура, критериална рамка, тема, поведение

Бизнес интелигентност


Бенефициент:Telerik Academy
Тема:Социална интелигентност
Основни акценти: Елементи на етикета, нетикет, социална рефлексия.

Анализ на инвестиционни модели


Бенефициент:СУ
Тема:Инвестиционни модели
Основни акценти: Стратегии за инвестиране, критериален модел

Мениджърски умения


Бенефициент:Национална комисия за борба с трафика на хора
Тема:Личностни и управленски умения
Основни акценти: Презентиране, управление на конфликти, стайлинг

Креативност


Бенефициент:СУ
Тема:Творчески умения
Основни акценти: Иновации, креативни техники

Бизнес интелигентност


Бенефициент:ТУ
Тема:Ефективност в бизнеса
Основни акценти: Проекти, етикет

Социална интелигентност


Бенефициент:СУ
Тема:Етикет, протокол, дрескод
Основни акценти: Принципи на етикета, стайлинг

Презентационни умения


Бенефициент:Telerik Academy
Тема:Презентационни умения
Основни акценти: Поведение, структура, увереност, сценична треска

Бизнес етикет


Бенефициент:Свищовска академия, AIESEC
Тема:Бизнес етикет
Основни акценти: Общуване, етикет

Социална интелигентност


Бенефициент:ТУ,
Тема:Социална интелигентност
Основни акценти: Етикет, поведение, общуване

Комуникативни умения


Бенефициент:Telerik academy
Тема:Умения за общуване
Основни акценти: Общуване, екипна работа, социална интелигентност

Анализ на инвестиционни модели


Бенефициент:ТУ, СУ, УНСС, НБУ
Тема:Инвестиционни модели
Основни акценти: Критериална рамка за инвестиране, комуникация с инвеститор


2013

Елитарност


Бенефициент:УНСС, Бизнес клуб
Тема:Елитарност
Основни акценти: Елит, същност, елементи, социални и културни релевации

Стъпка по стъпка


Бенефициент:Свищовска академия, AIESEC
Основни акценти: Правила за поведение, стайлинг, произход на етикета

Презентация и продажба


Бенефициент:Неохим
Тема:Презентационни, продажбени умения
Основни акценти: Убеждаване, търговски модели

Humanware


Година:2013
Тема:Умения за работа с хора (soft-skills)
Основни акценти: Общуване, водене на презентация, решаване на конфликти, социална интелигентност


2012

Тиймбилдинг


Бенефициент:c3i
Тема:Тиймбилдинг
Основни акценти: Екипен дух, забавление

Тиймбилдинг


Бенефициент:c3i
Тема:Тиймбилдинг
Основни акценти: Екипен дух, забавление

НЛП клуб


Бенефициент:НЛП Клуб
Тема:Аналитично мислене
Основни акценти: Формален абстрактен анализ, критика на аналитичен модел

Ninjapresenter


Бенефициент:Свищовска академия, AIESEC
Тема:Презентационни умения и дизайн
Основни акценти: Структура на речта, дизайн на слайдове

Бизнесът в действие


Бенефициент:Свищовска академия, AIESEC
Тема:Аналитично мислене
Основни акценти: Анализ, обосновани решения, формализационна рамка

Презентационни умения


Бенефициент:AIESEC
Тема:Презентационни умения
Основни акценти: Структуриране на речта, невербална комуникация, ситуиране на теза

Стъпка по стъпка


Бенефициент:Свищовска академия, AIESEC
Тема:Flow
Основни акценти: Свръхпродуктивност, справяне с дистрактори

Мениджърски умения


Бенефициент:ABB Automation
Тема:Мениджърски умения
Основни акценти: Управление, конфликти, елитарност

Meeting diversity


Бенефициент:AIESEC
Тема:Ефективно учене
Основни акценти: Подобряване на учебни навици

Meeting diversity


Бенефициент:AIESEC
Тема:Тиймбилдинг
Основни акценти:Опознаване, забавление, междукултурна среда


2011

Бизнесът в действие


Бенефициент:ТУ, УНСС, AIESEC
Тема:Презентационни умения, комуникативни умения
Основни акценти: Невербална комуникация, ефективно общуване, структуриране на презентация

Тиймбилдинг


Бенефициент: Callpoint
Тема:Тиймбилдинг, търсене на съкровище
Основни акценти:Опознаване, забавление, стремеж към високи постижения

Skills @ Work


Бенефициент:Junior Achievement
Тема:Тиймбилдинг
Основни акценти: Взаимно опознаване и сплотяване на екипа

Дунавска стратегия


Бенефициент: Фондация "Бъдеще в миналото"
Брой участници:150+
Основни акценти:Проактивност, самопредставяне

Ефективно учене


Бенефициент:СУ, ТУ, УНСС, НБУ
Тема:Ефективно учене, запаметяване, четене, мисловни карти
Основни акценти: Подобряване на учебни навици

Творческо мислене и креативност


Бенефициент: Частни лица
Тема:Ефективно учене
Основни акценти:Целеполагане, запаметяване

Радостта от ученето


Бенефициент:УНСС
Тема:Радостта от ученето, ефективно учене
Основни акценти: Теории за учене, възприемане, анализ на образованието

Ще учиш ли, ще бачкаш ли?


Бенефициент:СУ, УНСС, ТУ
Тема:Ефективно учене
Основни акценти:Целеполагане, запаметяване


2010

ITTT


Бенефициент:AIESEC
Тема:Тиймбилдинг, търсене на съкровища
Основни акценти: Сплотяване на екип, забавление,

Комуникативни умения


Бенефициент:БМЧК
Тема:Комуникативни умения
Основни акценти:Изразяване, даване на обратна връзка, вземане на решение, пластичност в общуването

Презентационни умения


Бенефициент:Частни лица
Тема:Структура на презентация, поведение, език на тялото
Основни акценти: Сплотяване на екип, забавление,

Ефективно учене


Бенефициент:BEST
Тема:Подобряване на учебните навици
Основни акценти:Стилове на учене, запаметяване, мисловни карти

Мисловни карти


Бенефициент:Частни лица
Тема:Ефективно водене на записки
Основни акценти: Учене, бизнес-планиране, креативност

Ефективно четене


Бенефициент:Частни лица
Тема:Подобряване на навиците за четене
Основни акценти:Конспектиране, запаметяване