Работен процес

За работата с нас

Всички обучения в Trainer.BG са изготвени от сертифицирани бизнес-треньори, организационни консултанти и психолози.

Нашите дипломирани бизнес-треньори и организационни консултанти създават обучаваща среда, в която всеки получава най-доброто за себе си, учейки се от експерти, от останалите в групата и от собствените си преживявания.

Освен практическите активности, обученията съдържат и необходимата теоретична база, базират се на съответните научни изследвания в областта на психологията, организационното поведение, теория на комуникацията.

Препоръки

Екипът на Trainer.BG се
отличи с професионално
отношение към поставените
цели, подходи методически
към изпълнението на
задачите и заслужи
гласуваното доверие
от страна на нашата фирма.
Любомир Стоянов/Слайдс.БГ ЕООД

I would like to express my
gratitude to all these young
practitioners from Trainer.BG,
who brought all their
enthusiasm and effort to
serve our needs as an
organisation
in terms of fostering a
tean-oriented culture,
and participative
management practicie.
Vladimir Nikolov/C3i Europe

Когато Trainer.BG вършат
нещо или го правят както
трябва, или въобще не го.
започват. Дават много
повече, отколкото се изисква,
за да постигнат необходимия
резултат.
Галина Шекерова/AIESEC Bulgaria
Високо ценим положител-
ната оценка от всички участ-
ници в обучението,която няма-
ше да бъде факт без участие-
то на екипа на Trainer.BG
и сме сигурни, че в бъдеще
ще имаме общи проекти.
Любомир Стоянов/Слайдс.БГ ЕООД
All of the activities facilitated by
TRAINER.BG in both events were
performed with care and required
professionalism.
Vladimir Nikolov/c3i Europe

Какъв е процесът:

Анализ на нуждите

Анализираме нуждите на клиента и заедно набелязваме ключовите аспекти за подобрение.

Проектиране

Разработваме и адаптираме оригинална услуга, отговаряща на потребностите и целите на организацията.

Изпълнение

Въвличаме участниците в процеса чрез интерактивни методи и учене чрез преживяване.

Контрол на изпълнението

Провеждаме тренингите с готовност и висок стандарт за качество, прецизна организация и оптимални резултати.

Осигуряване на устойчивост

Планираме предварително и последващо консултиране за устойчиви резултати с дългосрочен ефект от обученията.