Презентационни умения

Курсът по презентационни умения е разработен с цел участниците да усъвършенстват уменията си за общуване с аудитория или т.нар "говорене пред хора" (public speaking).

Какво ще научите

Курсистите подобряват уменията си:

 • да говорят уверено и без притеснение пред голяма или малка аудитория
 • да структурират подходящи речи
 • да използват най-добре своите силни страни при говорене пред хора
 • да познават себе си по-добре и да контролират поведението си
 • да се подготвят за всяка презентация по начин, който да им осигури успех
 • да оформят дизайна на презентацията си, ако имат нужда от слайдове

 • Предстоящи обучения

  Дата:
  Час:
  Продължителност:
  Цена:
  Записване


  Каква е методиката:

  Съотношението теория - практика в курса е 1 : 3. Това дава възможност на всеки участник да упражнява наученото, както и да се учи от опита на другите участници. Курсът цели индивидуален подход, затова на всеки се дава консултация и професионална обратна връзка за представянето му. Всеки участник изготвя и представя собствени презентации, в течение на курса. Темите са различни, вариращи по сложност и степен на структурираност. Разглежда се както говоренето, поведението, жестовете, структурата на речта и аргументацията, така и на визуалното представяне на слайдовете. Ако е съгласен, всеки участник бива заснет на видео и получава видео-записа веднага след като изнесе съответната презентация, след което записът се изтрива.