Индивидуални тренинги

Индивидуални занимания за усъвършенстване лични, социални, бизнес умения.

Направления

Лидерствo - усъвършенстване умения за управление на работни екипи - делегиране на отговорност, повишаване работната ефективност, създаване на благоприятна трудова среда

Ефективен мениджмънт - оптимално управление на ресурси, екипи, информация.

Ефективно учене - научаване на ефективни техники за възприемане, запаметяване и възпроизвеждане на информация, развиване на умения за успешно управление на знанията.

Сесии по креативност - развиване на креативното мислене за достигане до творчески решения и иновация за създаване на бизнес продукти, справяне с проблеми в работата и личния живот

Социална интелигентност - усвояване на бизнес етикет и протокол, изящна словеност, повишаване на процедурната ефективност.

Имидж мейкинг - създаване на идеалния възможен стил, външен вид, образ според индивидуалните характеристики, чрез изготяване на стайлинг и личностен профил.

Направления

Бизнес- и организационно развитие - консултации за постигане на високи резултати и повишаване ефективността на бизнеси и организации.

Презентационни умения - усъвършенствaне уменията за говорене пред хора, придобиване на умения по реторика, изготвяне на дизайн и концепция на презентации.

Аналитично мислене и концептуализиране - развитие на способността за разсъждение, придобиване на аналитично и логическо мислене за вземане на информирани решения.

Социални умения - позициониране в обществото, маниери, етикет.

Психологически консултации - справяне с психологически трудности и проблеми във взаимоотношенията.

Eмоционална интелигентност - разпознаване и управление на собствените и чуждите емоции.