Партньори

AIESEC

AIESEC е най-голямата световна студентска организация и присъства в 113 страни и 2400 университета из целия свят. Тя е международна платформа за млади хора да разкрият и развият своя потенциал, така че да повлияят позитивно на обществото.

За да осъществи тази своя цел, AIESEC организира и управлява повече от 500 конференции, осигурява 5500 възможности за работа в чужбина и повече от 24000 лидерски позиции за своите членове всяка година. Фокусирайки върху изграждането на лични контакти и разкривайки посоката и амбицията на тяхното бъдеще, AIESEC използва иновативен подход за обвързване и развитие на младите хора.

Организациите, които ни подкрепят, буквално от всички сектори на икономиката, виждат AIESEC като начин да подкрепят развитието на младите хора и да имат достъп до високо квалифицирани млади таланти от целият свят.

Нашите бивши членове са лидери в тези организации и техните общности, като използват опита, уменията и широкия мироглед, който AIESEC им е дал, за да бъдат агенти на позитивна промяна.

За повече информация посетете уебстраниците на :
AIESEC България - www.aiesec.bg
AIESEC София Технически Университет - www.tu.aiesec.bg

Inspirelearning.net

http://www.inspirelearning.net е страхотен блог, казано накратко, за обучения и развитие.

А не толкова на кратко, ето области, към които могат да се причислят статиите в този блог: личностно развитие, организационно развитие, учене, учене за ученето, мениджмънт на обучения, дизайн на обучения, еLearning, организиране и провеждане на обучения, презентации и презентационни умения, управление на знанието, управление на таланта, творчество и развитие на творческия потенциал, както и всичко останало в тази връзка.

Клуб "Спри и помисли"

Мястото за предприемчиви идеи. Клуб “Спри и помисли!” е мястото, където се срещат предприемчиви и ентусиазирани хора за обмяна на идеи, за споделяне на успешни решения и горчив опит, за търсене на подкрепа и полезни съвети в своите бизнес и лични начинания.

Клубът е своего рода мозъчен тръст за малките и средни предприемачи. Той дава възможност за разширяване и заздравяване на бизнес контактите помежду им, за създаване на успешни мрежи от хора, вярващи в сродни идеи, преследващи общи цели и убедени в силата на нестандартното мислене.

Telerik Academy

Инициатива за софтуерни инженери. Академията на Телерик за софтуерни инженери е инициатива на водещата технологична компания Телерик, която цели да допълни, разшири и задълбочи предлаганото в българските училища и университети обучение в сферата на информационните технологии. Академията организира серия от безплатни курсове по програмиране, уроци, семинари и състезания, предназначени за ученици, младежи, студенти и хора, завършили своето образование - с малко или никакъв опит в разработката на софтуер. Курсистите имат възможност да избират между присъствении онлайн курсове по програмиране.

Официален сайт: http://academy.telerik.com/

Български младежки форум

Български Младежки Форум стартира като студентски клуб през 2007 г. С нарастването на интереса към дейността на клуба и увеличаването на активните млади хора, членуващи в него, се взе решение да бъде създадена неправителствена организация, която да улесни реализирането и координирането на младежки идеи и проекти. След регистрацията във Видинския окръжен съд в началото на 2012 г. Български Младежки Форум разшири своята дейност на национално и международно ниво. С решение на Общото събрание организацията е регистрирана в област Видин, тъй като една от целите й е да подпомага младежите в един от най-бедните региони в страната. Сред останалите ни приоритети са: Иницииране и подпомагане на обществено полезни дейности, имащи пряко и косвено отношение към отключването на младежкия потенциал. Подпомагане на младежите в техните усилия за формулирането на цялостна, дългосрочна и устойчива визия за развитие на младите хора в България. Развитие на непопулярни туристически дестинации в България и популяризиране на българското историческо и културно наследство сред младите хора.

БМЧК

Българският младежки Червен кръст (БМЧК) е доброволна младежка организация, която е неразделна част от Българския Червен кръст и принадлежи към Международното младежко червенокръстко движение. Чрез своите доброволци в цялата страна и посредством своите програми за обучение, дейности и услуги, БМЧК приобщава децата и младите хора към хуманитарните ценности и принципи, работи за намаляване на социалната и здравната им уязвимост, извършва застъпничество за подобряване на благосъстоянието им и насърчава толерантността и недискриминацията, уважението към различията и културното многообразие.

Game Masters

Game Masters са организаторите на най-големите спортни аматьорски лиги и турнири по билярд, снукър, тенис на маса, дартс и джаги в България.