Импровизация

Основни принципи за успешна импровизация, развитие на спонтанност, нов поглед върху общуването чрез концепцията на импровизационния театър (Impro theater).

Акценти

  • Проява на спонтанност
  • Гъвкавост, бърза реакция
  • Нов поглед върху общуването
  • Работа в екип

  • Каква е методиката:

    Всеки участва на сцената твори, проявява себе си без подготовка и сценарий. Резултатът винаги е добър, защото импровизацията е присъща на човешката природа. Всеки е поканен да се включи в действието или да погледа.

    Искате да участвате в трупа?