Творчески инициативи

Posted by on Oct 17, 2015 in Наука за всеки, Новини, Обучения, Опитът на творците | 0 comments

Заедно с корпоративния консултинг, Trainer.bg развива няколко дългосрочни инициативи свързани с изкуство, творчество, социална интелигентност, спонтанност. Прочетете за причините, които ни подтикнаха към създаването им. За ролята на...

Read More

Креативните идеи, които обявяваме за ‘безсмислени’

Posted by on Feb 17, 2013 in Опитът на творците | 0 comments

В ежедневието се случва да родим идея, която бързо да отхвълим. Тя може да е свързана с решаване на проблем, стартиране на бизнес, разговор с приятел. Отначало идеята ни се струва креативна и нестандартна, а възможността да я реализираме ни...

Read More

Креативност на работното място

Posted by on Feb 16, 2013 in Ъпдейт | 0 comments

Много от нас трябва да прекарват работните си часове пред компютър. По време на такъв ратобен процес е трудно човек да се отдаде на творчески мисли. Дори да ни обземе вдъхновение, то спада с повишаващото се изтощение от пасивното взиране в...

Read More