Отживелица ли е кавалерството?

Уместно ли е обслужващият персонал в ресторанта да общува с дама, при наличието на придружаващ я господин?

И не на последно място: кого го интересуват горните две?

Изнесохме 3 учебни сесии по умения за общуване и работа с клиенти на готвачите в академията HRC.  Срещнахме се с чудесни, талантливи млади хора и разменихме мнения за това как да подобрим обслужването.

Ако ни познавате, познавате позицията ни по въпросите за кавалерството и социалната интелигентност. Класическото възпитание (както и впрочем класическото изкуство, класическата обща култура) не е възникнало просто така, от нищото. То е продукт на хилядолетната човешка история, развитието на културата и цивилизацията, както ги познаваме днес.

Затова класическото възпитание и бекграунд са добра основа за общуване, работа с клиенти и въобще поглед върху света. От тук нагоре, всеки се доизгражда според предпочитанията си.

За отзивите на прекрасните момчета и момичета от кулинарната академия, можете да се уверите тук:

http://trainer.bg/recomendations/HRC%20-%20Reference%20letter%20Trainer.bg.pdf