Въпроси за уточняване критериалната рамка


Каква роля играе опитът? Разбира се, мнозинството от нас, без да се замислят, ще потвърдят, че колкото по-голям е опитът толкова по-добре за обучаваните. И тъй, без да се замислят, вероятно ще сбъркат.

Опитът е предимство само при строго целеви, конкретни технически умения. Желаем да обучим някого на SPSS? Необходим е човек с опит, защото тази софтуерна програма е ужасно сложна сама по себе си. Желаем консултация по юридически въпрос? Естествен ход е да потърсим юрист в съответното направление. Тъй като строго техническите умения не са обект на нашата дейност, ще се съсредоточим върху областта, в която се развиваме.

Как стои въпросът със социалните и организационни умения? Желаем ли да научим, например, за управлението от човек с дългогодишен управленски опит? Ще се спрем на този казус, за да достигнем до едно, на пръв поглед невероятно решение.

 

Доставчик представя лице с дългогодишен стаж като висш мениджър, който може да обучи екипа ни. Звучи отлично. Нека обаче си зададем следния въпрос:

Ако лицето е умел, опитен специалист в своята професия, защо не я практикува, вместо да я преподава?

Всяка професия изисква своето време за подготовка – такъв е и случаят с професията на обучаващия – тя изисква подготовка и сериозни усилия. Ето защо ще изключим като неправдоподобен варианта един висш мениджър, понасящ на плещите синесъмнено сериозен товар от отговорности и задачи, да има достатъчно свободно време, за да се заеме с втора професия.

Ако оставим преподаването, защо въобще се е отказал да практикува така успешната си професия?

Може би е бил достатъчно успешен управленец, но е решил да промени посоката си на развитие по лични съображения?

Уви, историята не изобилства с примери на успешни хора, които се отказват от сигурна, добре платена работа, в която са умели, за да рискуват в нова професия, особено след години стаж.

Може би успешният мениджър е избрал преподаването, защото е относително по-доходоносно от ежедневната работа в компания?

След като случаят е такъв, редно е клиентът сам да обмисли качеството на услуга, предоставяна от чисто материални подбуди.

Ако мениджърът няма опит в професията си как можем да му се доверим въобще? Нека отговорим с въпрос: а как можем да се доверим, че може да ни обучи, ако няма опит в обучаването?

 

Надяваме се с този кратък пример да изяснихме защо в преподаването на някои умения е трудно да се разчита на опит в обучаващия.

Много по-разумно е да се разчита на опитността на доставчика в това да обучава. Лесно се вижда, че дори човек с малък опит, който може да ни научи на нещо надделява над човек с огромен опит, който не е в състояние да го преподаде.

 

Ето защо първият критерий, на който следва да се опрем е какъв опит има лицето в обучаване на подобна целева аудитория. Вместо да желаем двадесет години опит в продажбите, нека се доверим на човек с една година опит, но със сериозен стаж в обучението на групи, организационна психология, социално позициониране.

Както мениджмънта, продажбите, дипломацията, правото и пр. така и обучението се изучава и практикува от специалисти по педагогика, андрагогия, организационна психология и т.н. Експертите в тези области са наясно с практиката и теорията за социалните, личностни и организационни феномени в своите направления. Тези знания почиват на научна основа, много по-широка от обхвата на който и да е висш мениджър в която и да е държава.

Още повече, както всяка друга професия, обучаването също изисква огромна степен на отдаване и отговорност към крайния резултат, което ще посочим като втори основен критерий.

 

За ефектите от зле проведени обучения, както и от мотивационните лекции сме писали в други статии, ето защо няма да ги засягаме тук. Желаем успех на всеки, който избере да бъде обучаван от мотивационен лектор, специалист в областта си с дългогодишен стаж или магьосник, който притежава тайната на лидерството. Неудобната истина е, че социалните, както и техническите умения изискват посвещаване, дългогодишна методична работа и огромна инвестиция, за да донесат добър резултат.

Всеки, който е учил пиано, рисуване, фехтовка или чужд език е наясно с продължителността на процеса, неговите резултати и спадове в следствие липсата на практика. Обучението в личностно и организационно развитие се поддават на същата методология, тъй като устройството на човешкия мозък е едно и също и в двата случая. Макар говоренето да се практикува повече от свиренето на пиано, знаем за твърде много хора, които не го умеят добре. Да не забравяме, че при пианото виждаме кой клавиш трябва да натиснем и можем предварително да преценим резултата от натискането му, докато при социалните и личностни умения нямаме подобна светкавична обратна връзка, нито толкова висока степен на сигурност за резултата от нашите действия, поведение и пр.

В заключение, предлагаме критерии за избора на обучаващ доставчик, свързани с това доколко той е наясно с процеса на обучение и доколко е отдаден на резултата от този процес. Всичко останало, смело можем да заложим, са празни обещания и финансови стремежи.

 

 

Pages: 1 2