Заедно с корпоративния консултинг, Trainer.bg развива няколко дългосрочни инициативи свързани с изкуство, творчество, социална интелигентност, спонтанност. Прочетете за причините, които ни подтикнаха към създаването им.

За ролята на изкуството

Изкуството през вековете.

Културата и изкуството, наред с науката, администрацията и индустрията, са сред основните стълбове на цивилизацията. Всяка значима епоха в историята на човечеството оставя своя отпечатък под формата на художествени произведения и имена на велики творци. Чрез художествените произведения обществото прави своите наблюдения, обръща внимание на интересни противоречия, поставя въпроси от естетично, морално, психологическо естество. Творците отварят врати на познанието, експресията, гледната точка, които оформят представи и създават нови впечатления у наблюдателите, откриват за тях непознати гледни точки, непознати светове, усещания, смисъл.

В този смисъл познаването на изкуството и насочването на вниманието към него е белег на културния, изискан и в крайна сметка цивилизован човек.

Хармоничното развитие на личността е немислимо без съответната подготовка в областта на изкуствата и културата. Развитието на характера, опознаването на другите, както и разбиранията за живота въобще, се обогатяват с докосване до класическите образци. Класическите произведния на изкуството са отделни вселени, светове, от които можем да черпим вдъхновение, опит и естетическа наслада.

Творческите дейности за хармонично развитие

Творчеството е процес на изразяване.

Участието в творчески дейности има положителен ефект в няколко направления:

 1. Досегът до изкуството сам по себе си е необходимост за културния и образован човек, а участието в него носи недостижимо по друг път удовлетворение.
 2. Участието в дейности с творчески характер (особено представените в подбора ни) подтикват свободното изразяване на емоции, спонтанност, активират центровете на мозъка за разрешаване на задачи по необичаен начин и цялостната иновативност.
 3. Общите занимания в театър, музика, литература и пр. подпомагат социалната ингелигентност и развитието на комуникативни умения. Също, изпълнението на художествено произведение сам или в група, поставя на изпитание уменията за самоорганизация, владеене на аудиторията и устойчивостта на характера.

Подбор занятия

 1. Импровизационен театър.
  Тази художествена форма работи със способността на хората спонтанно да създават истории и да играят едни с други без предварителна уговорка. Развиват се усет към партньора, спонтанност, импровизация с лекота, основни принципи на работата в екип, букет от образи, инструменти за изразяване и пр.
 2. Хорово пеене.
  Ансамбловото пеене е несъмнено приятна, но съвсем не лека задача. Спяването с колектив, разработването на самостоятелни партии, работа с диригент, корепетитор, оркестър и в крайна сметка необходимостта от непрестанно художествено изпълнение изискват комплексни умения. Развива се способност за раздвояване на вниманието, както и усет към творческа интерпретация.
 3. Солфеж и теория на музиката.
  Езикът на музиката е също толкова интересен за овладяване, колкото всеки чужд език. Разбирането на градивните елементи на музиката дава възможност на слушателя да вникне в произведенията, да ги опознае не само външно, но и в състава им и да изгради по-добра представа за замисъла им. В допълнение се обогатява общата музикална култура за световно-значими творби и композитори, както и за българските фолклорни танци, музика, обичаи.

Акцентът, който поставяме върху творчеството , обогатяване общата култура и личната експресия е продиктуван от стремежа за развитие културния потенциал на обществото. Наред с личните умения и психологическа устойчивост е нужно да се развива и възпитава богатство на духа, без което личността е обречена да се носи само по повърхността на неописуемо дълбокия океан на живота.