Творчески инициативи

Posted by on Oct 17, 2015 in Наука за всеки, Новини, Обучения, Опитът на творците | 0 comments

Заедно с корпоративния консултинг, Trainer.bg развива няколко дългосрочни инициативи свързани с изкуство, творчество, социална интелигентност, спонтанност. Прочетете за причините, които ни подтикнаха към създаването им. За ролята на...

Read More

Отворени врати

Posted by on May 21, 2014 in Новини, Обучения, Ъпдейт | 0 comments

Както всяка година, и този път можете да посетите отворените врати на Trainer.bg. Датата е 25-ти май, а темите са разнообразни. Няколко думи за контекста: 1) Рожденият ден на компанията е през май 2009-та. За повечето хора може да няма особено значение,...

Read More

Умения за общуване в IT сектора

Posted by on May 14, 2014 in Новини, Обучения, Ъпдейт | 0 comments

Завърши и тазгодишния курс по умения за общуване в Telerik Academy. Темите от миналата година бяха доразвити и допълнени както с нови аспекти, така и с оригинално завършващо събитие. Участниците проявиха инициатива – сами (под зорката ни...

Read More

Импровизацията: начин на живот

Posted by on Jul 11, 2013 in Обучения, Ъпдейт | 0 comments

Изглежда, че животът е импровизация (най-висшата форма). По-цветен отколкото можем да си представим и по-сложен, отколкото можем да предвидим. Впускайки се в дебрите на импровизационния театър (impro-theater) открих няколко урока, които могат да...

Read More

Знаем ли как да се изразяваме?

Posted by on May 7, 2013 in Новини, Обучения | 0 comments

Чух историята на италианец в България и ще я разкажа с изводите, които направих от нея. Отнася се за общуването с някои от нас, които не умеят да се изразяват по най-добрия начин и как това създава напрежение и поражда социални...

Read More