Говоримият език е сред основните средства за комуникация. Ролята му на комуникационен протокол помага да общуваме и да се разбираме, като уеднаквява значението на звуците, думите и изразите, които използваме и създава обща рамка за обмен на...