След седем години активна преподавателска дейност съм наблюдавал и изпробвал различни стилове на взаимодействие с учащите.  От темите, по които съм преподавал (компютърни умения, китара, вокално майсторство, презентационни умения,...