Завърши и тазгодишния курс по умения за общуване в Telerik Academy.

Темите от миналата година бяха доразвити и допълнени както с нови аспекти, така и с оригинално завършващо събитие.

Участниците проявиха инициатива – сами (под зорката ни супервизия) подготвиха и изнесоха темите на празничната, закриваща лекция. Засегнаха се аспекти от справянето с конфликти, стреса и влиянето на спорта за намаляването му, интровертността и екстровертността, според теориите на К.Юнг, увереността в презентационните умения, както и добрите практики при стартиране на собствен бизнес.

Какво преподадохме:

  • Умения за общуване;
  • Ориентиране, позициониране, адаптиране в социална среда;
  • Бизнес мислене, подходи;
  • Емоционална интелигентност, конфликти;
  • Личностно развитие, психологически профил;
  • Умения за изнасяне на реч, език на тялото, подготовка за презентация, слайдове;
  • Проактивност и инициативност.

 

Какво научихме:

1) С мотивирани хора се работи лесно. Стоиш, гледаш и от време на време казваш някоя умна приказка.

2) Новите идеи изскачат като зайци и се изплъзват, ако не си подготвен.

3) Никога не печатайте документи през браузър!

 

Припомних си какво написах на листа с очакванията за обучението:
“Искам да се забавлявам и да успея да се отпусна, когато трябва да говоря пред група хора.”

Първата част определено се изпълни и макар да има още много какво да се желае, мисля че имам прогрес и по отношение на втората.

Ивайла Христова