Чували ли сте за термина комплексни системи? Това са системи от сложни взаимовръзки. Пример от природата за такава система е ято птици. Характерно за такъв вид система е, че цялото е повече от неговите части.  Това се дължи на факта, че съставящите я единици не са в статично положение, а взаимодействат помежду си. И докато разглеждането на комплексна система под формата на ято птици, може да не представлява интерес за нас, когато заговорим за световната икономика, нещата се променят. Чрез анализ на взаимодействията между състящите я части учени достигат до заключения за процеси засягащи пряко всеки от нас. До какви заключения са стигнали, може да разберете в това TED видео.