Постоянството е едно от качествата, по които много успешни хора си приличат. Дали става въпрос за задача, която трябва да решим, ситуация, която трябва да преодолеем или успех, който желаем да постигнем, да бъдем постоянни в своето начинание е сигурен начин да стигнем до неговия край. Пътят към успеха започва с първата крачка, но за да го извървим е необходимо да сме екипиране с постоянство. Като всяко умение и постоянството може да се развива и усъвършенства. За тази цел тези няколко съвета могат да ни бъдат от ползва:

1. Наблюдавайте – Спомнете си момент, в който сте проявили постоянство. Какви мисли имахте и какви чувства изпитвахте? Как сте запазили вниманието си върху конкретната ситуация? Какви действия или поведения са нужни, за да постигнете постоянство? Какво сте научили, което може да използвате и сега?

2. Знайте кога да бъдете постоянни – Задайте си въпроса „Колко е важна тази задача? Струва ли си?” Ще изхабите много енергия, за да бъдете постоянни. Достатъчно значима ли е ситуацията, за да инвестирате усилия в нея?

3. Пробвайте нови стратегии. Ако домоментните ви действия не са ефективни, направете brainstorm за нови варианти за справяне с предизвикателството. Погледнете ситуацията от различни страни. Понякога постоянството изисква експериментаторски дух и желание за откриване на нови подходи.

4. Направете ясни желаните резултати. Дефинирайте какво е успехът за вас. Защо си заслужава да бъдем постоянни за желаната цел? Какво ще бъде ползата от вашия успех? Имайте ясна представа какво искате да постигнете.

5. Не се предавайте. Не се отказвайте преди да сте измислили всичко необходимо, за да се справите със ситуацията. Трябва да сте подготвени за препятствията по вашия път. Добрата подготовка стимулира чувството на увереност, което стимулира желанието ни за постоянство.

Единственият сигурен начин да се провалите е да се откажете. Лидерите, които умеят да бъдат постоянни, не се отказват. Те продължават напред към поставената цел и сe вдъхновяват от личности, които са постигнали целите си благодарение на постоянството, което са проявили.