Може да се каже, че понякога съм доста краен в убежденията си. Що се отнася до езика (българският), имам си свои начини да го украсявам, подобрявам, оптимизирам и (според мен) поддържам чист и спретнат. И докато все още ми е трудно да произнасям правилно думи с променливо “я” пред мека съгласна, то в други случаи езиковата хигиена ми се отдава твърде лесно.

Друго имам предвид.

След известни усилия, подготвих кратък списък от думи и фрази, които усложняват общуването. И не говоря за паразитни изрази, нито за лош говор, нито за мекане или говорене на ти (“здравьейти, каксти”).

Ще посоча няколко кратки израза, които чувам всеки ден. Според мен те пречат на общуването, ето защо ще изложа аргументите си в полза на това схващане. Нека стане ясно, че не обсъждам абстрактно думите и значението им, а привеждам конкретните контексти, в които то е недопустимо.

1. Дума: ТРЯБВА

Една от любимите ми думи, защото е оригинална за езика ни. Не се изменя по род и число, но се изменя по време (трябваше, ще трябва).  Дума, която намеква за процедура – че нещо е необходимо за случване на друго нещо. Припомнете си случай, в който някой ви е казал, че нещо трябва да се промени. Или, че трябва да си купите нова вратовръзка. Именно на това искам да обърна внимание.

Требва ли…не требва ли…

Защо вреди:

Няма “трябва”. В един вселенски, философски смисъл няма “трябва”. Има само “искам” или “имам нужда”. Според мен използваме “трябва” по неподходящ начин, за да прикрием своите собствени желания и нужди зад някаква абстрактна необходимост. Нека обясня с пример.

Трябва ми нова кола. >>> Какво по-точно означава “трябва” в този случай? Според мен “искам” е по-подходящата и по-честната дума.

Трябва да си бил млад и глупав. Съгласен!

Някой би оспорил, че може би ми “трябва нова кола, за да се придвижвам по-бързо” или по-някаква друга причина. Според мен причината не оправдава “трябването”, а искането. Ето защо по-правилно, според мен, е: “Искам да се придвижвам по-бързо, затова имам нужда от нова, по-бърза кола”.

И за защитниците на детерминизма, които ще приведат примера: “Човек трябва да диша, за да живее” ще кажа само: Ако иска 🙂

Обобщение: нищо не е задължително в този свят, дори дишането. Има неща, които искаме, както и такива, които не можем да променим. Моят съвет е да сте крайно предпазливи, когато използвате думата “трябва” и при възможност да я замествате с “искам” или “имам нужда”. Така ще сте честни към събеседника, а и към себе си. И когато се каните да кажете на някого, че трябва да направи нещо, помислете защо и обяснете причината, поради която вие го искате. Според мен и моя опит, така ще имате по-голям шанс да бъдете разбрани и да постигнете успех.

Помнете, че може да има повече от един начин нещо да се случи. Може да се окаже, че човек не трябва да диша, за да живее, а да използва друг, алтернативен процес. Може да се окаже, че новата кола не е единственият начин да се придвижваме по-бързо. Затова, според мен, няма “трябва”. Има само “искам” и “имам нужда”.

Изключения, в които допускам използването й:

Ако се добави “според мен”. Например: Според мен трябва да отидеш на лекар, защото изглеждаш блед. И все пак бих използвал “според мен имаш нужда от…”

 

Следващите думи – трябва да са на следващата страница…

Pages: 1 2