По дрехите посрещат, по ума изпращат. Стара максима с корени още в античността. Доказала се и издържала изпитанията на времето. От нас зависи да направим всичко по-силите ни да се съобразим с това изискване. Дали сме обслужващ персонал, преподавател в училище или програмист начинът, по който изглеждаме, е основно средство за представяне в обществото.

Искаме или не, хората, дори без да искат, възприемат посланията, които изпращаме чрез избраното от нас облекло. Въпреки нашата несъзнателност относно процеса, той се случва. При размяната на първите погледи, ние вече имаме изградена представа за човека отсреща. Тази способност се е запазила от праисторическия човек. Когато е живял сред дивата природа, той е трябвало постоянно да сканира средата за възможни опасности. Сега, въпреки че живеем в общество сред хора и една от най-големите опасности в ежедневието ни е да внимаваме при пресичане на улица, все още структури в мозъка изследват всичко около нас за сигнали разкриващи опасност.

В социалната действителност търсим такива сигнали в хората около нас. Това най-често са признаци разкриващи дали човек е добронамерен към нас, искрен ли е. Ако сме в работна обстановка, дали е способен, може ли да се разчита на него. Когато още не сме разминили и дума със своя събеседник, първото послание отправено към нас вече е получено. Външният му вид и неговото облекло са ни представили информация, която вече сме обработили. Въз основа на нея сме изградили представа за този човек. След това, при осъществяване на вербален контакт, изградилото се подсъзнателно или съзнателно впечатление ще послужи като призма, през която следващата информация ще бъде възприемана от нас.

На пръв поглед звучи малко стресиращо, нали? При повторен ще открием възможностите, които се откриват пред нас. Осъзнаването на представителната сила, която имат дрехите, които сме избрали да носим, може да промени отношението и взаимоотношенията ни. А как да изберем дрехи, които изпращат посланията, които искаме, ще разгледаме в следващите публикации.