За нас

За компанията

Trainer.bg е бутикова консултантска компания създадена през 2009 г.

Работим с експерти в областта на обучението, обединени от желанието за развитие на хората и бизнеса в България.

Обучителните програми на Trainer.BG помагат на служителите в организациите да се справят с предизвикателствата на работното място, да овладеят нови модели на поведение и така да станат по-гъвкави и по-успешни в постоянно променящата се бизнес среда.

През нашите обучения ежегодно преминават над хиляда души, защото сме предпочитан партньор за учебни мероприятия с различен мащаб и насоченост.

Препоръки

All of the activities facilitated by
TRAINER.BG in both events were
performed with care and required
professionalism.
Vladimir Nikolov/C3i Europe
Екипът на Trainer.BG се
отличи с професионално
отношение към поставените
цели, подходи методически
към изпълнението на
задачите и заслужи
гласуваното доверие
от страна на нашата фирма.
Любомир Стоянов/Слайдс.БГ ЕООД

Когато Trainer.BG вършат
нещо или го правят както
трябва, или въобще не го.
започват. Дават много
повече, отколкото се изисква,
за да постигнат необходимия
резултат.
Галина Шекерова/AIESEC Bulgaria

I would like to express my
gratitude to all these young
practitioners from Trainer.BG,
who brought all their
enthusiasm and effort to
serve our needs as an
organisation
in terms of fostering a
tean-oriented culture,
and participative
management practicie.
Vladimir Nikolov/c3i Europe
Високо ценим положител-
ната оценка от всички участ-
ници в обучението,която няма-
ше да бъде факт без участие-
то на екипа на Trainer.BG
и сме сигурни, че в бъдеще
ще имаме общи проекти.
Любомир Стоянов/Слайдс.БГ ЕООД

Области на развитие

Личностна и екипна ефективност

По-висока продуктивност за по-малко пари и време. Работим за подобряване на общуването, мотивацията, уменията за самопредтавяне, самоорганизация и всичко, което може да направи една личност или екип по-успешни в социален и бизнес аспект.

Ефективно мислене.

Мисленето определя решенията, затова подходящото мислене може да ни доведе до успех. Разработихме авторски спрограми за подобряване на аналитичния капацитет, развитие на творческото мислене, вземане на по-добри решения и оценка на бизнес идеи.

Менторски програми.

Използваме провокация и предизвикваме съзнанието да открива, да създава. Ето защо обичаме да работим с инициативни, проактивно мислещи хора, за постигането на успех в краткосрочен и дългосрочен план.